Home page | About this website | Sitemap
You are here: Home page » e-Library » Other translations » Dutch

Dutch

Balen, Chr. van [1910] Omar Khayyam's Rubaiyat. Naar het Engelsch van Fitz-Gerald, met illustraties door Jessie M. King en bandteekening van C.L. van Balen. Door Chr. van Balen. Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1910. (Vrienden uit den Vreemde nr. 1)

Boutens, P.C. [1913] Rubaiyat: honderd kwatrijnen van Omar Khayyam. Bussum, Van Dishoeck, 1913.

Leopold, J.H. [1911] Uit de Rubaijat [15 KB] . In: De Nieuwe Gids, 26 (1911), Nov. Omar Khayam [11 KB] . In: Verzen. Tweede bundel. Rotterdam, Brusse, 1926. Soefisch [ KB] . In: Oostersch. Verzen naar Perzische en Arabische dichters. ['s-Gravenhage, Kunera Pers], 1922.

Mérode, W. de [1931] Omar Khayyam. Kwatrijnen. Culemborg, De Pauw, 1931.

Ponticus [1944] Kwatrijnen van Omar Khayyam. Ponticus. Illustraties van John Buckland Wright

Rossum, Hans van [2003] Rubaiyat van Omar Khayyam. Vertaald door Hans van Rossum naar de Franse vertaling van Franz Toussaint

Born, Jaap van den [2010] Rubiyyat. Dertig kwatrijnen van Omar Khayyam. Vertaling Jaap van den Born