HomeBibliographyWestern languages

GOLRANG, Akbar. Omar Khajjam. Rubáiját; översättning från originalet av Akbar Golrang och Sven Christer Swahn. - Lund : Berättarförl. ,1994

GOLRANG, Akbar. Omar Khayyam. Rubáiját; nytolkning från originalet av Akbar Golrang, Sven Christer Swahn; [språklig bearbetning: Erik Holst]. - 1. uppl. - Lund : Berättarförl., 1996

GOLRANG, Akbar. Omar Khayyam. Rubáiját: (fyrradingar); nytolkning från originalet av Akbar Golrang, Sven Christer Swahn; [språklig bearbetning: Erik Holst]. - 2., lätt bearb. uppl. - Lund: Berättarförl., 1997

GOLRANG, Akbar. Omar Khayyam. Rubáiját. Översättning från originalet av Akbar Golrang och Sven Christer Swahn. [språklig bearbetning: Erik Holst]. - 4e, illustrerade uppl. - Lund : Berättarförlaget, 2006

HERMELIN, Eric. Omar Khayyam. Rubaiyat; översättning: Eric Hermelin; Facs.-utg.; förord och efterskrift: Ulf I Eriksson. - Lund: Ellerström, 1993

SALIMI, Vahideh. Umar Xayyám. Rubáiyyát. Vadideh Salimi, Jan Stenis. - Stockholm : Baháíförlaget, 2001.

SELANDER, Sten. Rubaiyat. På svenska av Sten Selander. - [2. uppl.]. - Stockholm: Bonnier, 1937

SELANDER, Sten. Rubaiyat På svenska av Sten Selander; med linoleumsnitt av Per Engström. - Stockholm: Bonnier, 1959

SELANDER, Sten. En liten bok med Omar Khayyáms Rubáiyát från Edward Fitzgeralds engelska översättning; svenska tolkningar av Sten Selander och Ole Thorvalds valda och kompletterade av Kiki Lindell. - Vällingby: Strömberg, 1997

TANGGARD, Svend Erik. Sytten udvalgte sange fra Omar Khajjáms Rubáiyát: 1978 af Svend Erik Tanggaard. - København: Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, [1978?]

TORVALD, Ole. Rubaiyat; Svensk nytolkning av Ole Torvalds efter Fitzgeralds andra engelska version 1868. Teckningar i färg av Oskar Bergman. - Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1948