HomeBibliographyReference

Het hierna volgende overzicht vermeldt een aantal bibliografische bronnen met betrekking tot de Rubáiyát. Voor het merendeel gaat het om publicaties later dan 1929, voor een kleiner deel betreft het titels die niet in Potter (1929) voorkomen. Het eerste deel van de lijst vermeldt, in chronologische volgorde, tekst- en studie-uitgaven van de Rubáiyát die een min of meer substantieel overzicht van edities bevatten. Het tweede deel behelst bronnen als bibliografieën, catalogi en dergelijke. De bibliografische overzichten in de vermelde titels betreffen zowel edities van de Rubáiyát als studies en monografieën over Omar Khayyám, zijn werk en zijn vertaler(s). Het overzicht beslaat, zoals gezegd, de periode na 1929, met een uitzondering van oudere titels die niet in Potter (1929) voorkomen. Voor zover bekend is Potters bibliografie uit 1929 de laatst bekende grote inventarisatie en beschrijving van de Rubáiyát-edities, met herdrukken in 1971 en 1994. In Fouladvind (1996) is echter sprake van "‘Umar Khaiyam : a general catalogue of printed books", een uitgave van het British Museum uit 1964. Ondanks speurwerk in een aantal bibliotheekcatalogi (Library of Congres, British Library, Koninklijke Bibliotheek) is deze titel nergens aangetroffen. Naast deze bronnen kunnen ook de bibliotheekcatalogi van onder meer de Library of Congres en de British Library als bron dienen voor verdere inventarisaties. Tenslotte zijn er enkele bibliotheken die over specifieke Rubaiyat-collecties beschikken, zoals de Miller Nichols Library van de University of Missouri, Kansas City en Colby College Library, Waterville (USA).
Zeventig jaar na Potter is er alle aanleiding om de zeer omvangrijke oogst aan vertalingen opnieuw in kaart te brengen. Dit overzicht is bedoeld om enkele hulpmiddelen daartoe te verzamelen en te beschrijven, maar het is verre van volledig. Om de lijsten overzichtelijk te houden zijn de titelbeschrijvingen ingekort.

GHANI, 2006. Iran and the West. A critical bibliography / by Cyrus Ghani. - Washington : Mage publishers, 2006. - 2 Vols. - ISBN Vol. 1: 1-933823-089-9, Vol. 2: 1-933823-09-7. - Vol. 1: p. 530-575, 226 items

CHRISTIE’S, 1999. Islamic art, manuscripts and printed books of Iranian interest, including a collection sold to benefit The Persian Heritage Foundation [auction Monday 19 April 1999 and Tuesday 20 April] . - London : Christie’s, 1999. - 20 lots, including ca. 150 editions (not every item fully described)

BISHOP, 1998. Thomas Bird Mosher, pirate prince of publishers [...] / by Philip R.Bishop. - New Castle ; London : Oak Knoll Books ; British Library, 1998. - ISBN 1-884718-49-3. - Detailed descriptions of all Mosher's editions of the Rubáiyát, p. 261-269

PARSA, 1998. Rediscovery of Hakim Omar Khayyam [...] / by Ali A. Parsa. - [S.l. : s.n.], 1998. - ISBN 0-9663361-0-0. - References, p. 217

BLOK, 1997. Rubáiyát van Omar Khayyám [...] ; vertaald en van aantekeningen voorzien / door W. Blok [...]. Baarn : Ambo, 1997. - (Ambo-tweetalig). - ISBN 9026314825. - Voornaamste geraadpleegde literatuur, p. 101-105

BOOK AND MAGAZINE COLLECTOR, 1997. ‘The Rubáiyát of Omar Khayyám’ / by Jeremy Parrott. - In: Book and magazine collector, (1997), afl. 163 (okt.), p. 40-52. - ca. 60 editions

COUMANS, 1997, Bibliografie / samenst. Jos Coumans. - In: Boekenwereld, jrg. 13 (1997), afl. 3 (mrt.), p. 133-144. - Bibliografie van Nederlandse vertalingen en van Nederlandse uitgaven in andere talen ; 82 editions

DECKER, 1997. Edward FitzGerald, Rubáiyát of Omar Khayyám ; a critical edition ; edited / by Christopher Decker. - Charlottesville ; London : University Press of Virginia, 1997. - (Victorian literature and culture series). - ISBN 0813916895. - Select bibliography, p. LXIX-LXXII

ENAY, 1997. Omariana : a descriptive catalogue of the collection owned by Leone Fulmer Nash and Paul Tausig ; with contributions from other sources, including illustrated editions, academic editions, press copies, secondary literature, parodies and so on ; presented by Orient-Antiquariat G. Enay and Kent Nielsen. - Hamburg : Enay, [1997]. - [73 p.], 179 illus., 222 editions

WORLDWIDE ANTIQUARIAN, (ca. 1997). Rubáiyát of Omar Khayyám. - Cambridge (MA) : Worldwide Antiquarian, [1997]. - (Nr. 183) - 66 p., 360 editions

FOULADVIND, 1996. Les quatrains / Omar Khayyâm ; nouvelle traduction du persan de Mahdy Fouladvand [...]. - [S.l.] : Éditions du Rocher, 1996. - (Les grands textes spirituels). - 2268023257. - Bibliographie (Choisie et succinte) p. 211-214

VAN SCHAGEN, 1995. Rubaiyat, kwatrijnen / Omar Khayyam ; vertaald door Johan van Schagen [...]. - Soest : Kairos, 1995. - ISBN 9070338459. - Bibliografie van Nederlandse vertalingen, p. 140

SAIDI, 1991. Ruba’iyat of Omar Khayyam ; translated and annotated / by Ahmad Saidi [...]. - Berkeley : Asian Humanities Press, 1991. - ISBN 0895818981. - Bibliography, p. 259-263

WELSH, 1987. A bibliography of miniature books (1470-1965) ; Cobleskill : Kathryn I. Rickard, 1989. - 250 p, Omar Khayyam nrs. 5339-5391

AVERY, 1981.The Ruba’iyat of Omar Khayyam ; translated / by Peter Avery and John Heath-Stubbs. - Harmondsworth : Penguin Books, 1981. - (Penguin Classics). - ISBN 0140443843. - Bibliography, p. 114-116 “... In the small selection given [...] one bibliographical work is included, while several of the titels contain fairly detailed bibliographies”

HALBACH, 1975. Romance of the Rubaiyat. A comprehensive directory to the myriad editions of the Rubaiyat, the ephemeron, Edward FitzGerald, Omar Khayyam and the lesser Persian poets / Helan Halbach. - Santa Barbara, 1975. - unpag. - Met indexen op illustratoren, uitgevers en vertalers

NAKOSTEEN, 1973. The Rubaiyyat of Omar Khayyam (extensive topical selections) ; translated into English quatrains / by Mehdi Nakosteen. - Boulder : Colorado Typographic Society : Este Es, 1973. - A suggested bibliography for a study of the Rubaiyyat of Omar Khayyam, p. 233-243

DASHTI, 1971. In search of Omar Khayyam / by Ali Dashti [...]. - London : Allen & Unwin, 1971. - (Persian studies monographs). - Bibliography of works referred to in the text p. 267-270

NAWABI, 1971, 1987. A bibliography of Iran ; a list of books and articles on Iranian subjects, mainly in European languages / by Y.M. Nawabi. - Theran : Iranian Culture Foundation. - Volume II: Persian language and literature, 1971: Khayyam p. 285-386 - Volume VII:Linguistics, 1987: Khayyam p. 940-955; In deze afdeling wordt melding gemaakt van een herdruk van Potters bibliografie in 1971, overigens zonder verdere gegevens.

GRAVES, 1967. The Rubaiyyat of Omar Khayaam [...] / by Robert Graves and Omar Ali-Shah. - London : Cassell, 1967. - Bibliography of manuscripts, p. 84-85 ; General bibliography, p. 85-86 ; Bibliography of manuscripts, p. 84-85 ; General bibliography, p. 85-86

POTTER, 1964. ‘Umar Khaiyàm ; general catalogue of printed books / A.G. Potter. - London : British Museum, 1964. - Vermeld door Mahdy Fouladvind (sic) in de Bibliographie in zijn editie van 1996. Deze uitgave tot nog toe nooit elders vermeld gezien, noch in de online catalogi van de Library of Congres, van de British Library, de Koninklijke Bibliotheek, de Leidse Universiteitsbibliotheek, noch in de gedrukte Britse bibliografieën

ARBERRY, 1959. The romance of the Rubaiyat [...] A.J. Arberry. - London : Allen & Unwin, 1959. - Bibliography p. 240-242 . - “The list [...] gives only the fundamental items. Books containing useful bibliographies are asterisked” (A.J.A.)

QUARITCH, 1959. A catalogue of various editions of the Rubáiyát of Omar Khayyám translated by Edward Fitz Gerald ; in commemoration of the first publication together with other works by or about Edward Fitz Gerald ; with a foreword by A.J. Arberry. - London : Bernard Quaritch 1959. - (Nr. 791). - 15 p., 2 illus., 126 editions

WEBER, 1959. Fitzgerald’s Rubáiyát ; centennial edition ; edited [...] by Carl J. Weber and with a check- list of the Rubáiyát collection in the Colby College Library compiled by James Humphry. - Waterville : Colby College Press, 1959. - Check-list p. 119-152, 215 editions

PASCAL, 1958. Les Robâ’iyyât d’Omar Khayyâm de Neyshaboor [...] traduits en vers français par Pierre Pascal [...]. - Rome : Éditions du coeur fidèle, 1958. - Les principaux manuscrits actuellement connus, p. 249-250 ; Textes et ouvrages classiques, p. 250-253 ; Textes mineurs et ‘traductions’ en diverses languages, p. 255-257

ARBERRY, 1949. The Rubá’íyát of Omar Khayyám ; edited [...] by A.J. Arberry [...]. - London : Emery Walker Limited, 1949. - Select bibliography, [p. IX]; List of most ancient manuscripts, [p. X].

VAN SCHAGEN, 1947. Rubaiyat / Omar Khayyám [...] ; vertaald [...] door Johan van Schagen. - Amsterdam : Bigot & van Rossum, 1947. - (De Uilenreeks ; 51). - Literatuurlijst met aantekeningen, p. 52-63

REMPIS, 1935. ‘Omar Chajjám und seine Vierzeiler [...] von Christian Herrnhold Rempis [...]. - Tübingen ; New York : Verlag der Deutschen Chajjam-gesellschaft ; G.E. Stechert, 1935. - Quellennachweis zu den Rubá’íját-i ‘Umar-i Hajjám, p. 177-200

RANSOM, 1929. Private presses and their books / by Will Ransom. - New York : Bowker, 1929. - Reprints in 19.. en 1992. - Vermeldt (in uiterst summiere beschrijvingen) ca. 15 edities van zgn. private presses zoals Ashendene Press, Noel Douglas, Essex House Press, Thomas B. Mosher, Vale Press, Roycrofters

SCHROETER, 1928. A fine collection of various translations of “The Rubaiyat” and works relating to Omar Khayyam. - In: Selections from the libraries of the late Leonard E. Opdycke [...] and H.M. Schroeter [...] & other private collectors ; to be sold by auction [...] November twenty-sixth, twenty -seventh. - New York : The Anderson Galleries, 1928. - (Sale number 2294). - Numbers 562-620

BURRAGE, 1927. First Editions of 19th Century including Edward Fitzgerald Collection formed by the late Charles D. Burrage American Art Assoc. NY April 1, 1927. Exhibition Catalogue.

INDEX ISLAMICUS, 1906 - ... Index Islamicus ; founded by J.D. Pearson ; 1906-1985- In 1986 onder de zelfde titel voortgezet, samengevoegd met ‘Quarterly Index Islamicus’.